Kontakt

Sameiet SG51
Storgaten 51, 3126 Tønsberg
styret@storgaten51.no
Org.nr. 917 011 192
Fakturaadresse:
v/OBOS BBL
Postboks 6666 St.Olavs plass
0129 OSLO

Bygget

Den gamle “Trygdegården”, ble bygd om til leiligheter i perioden 2014 – 2016. Innflytting var i april 2016.
Bygget har 41 leiligheter fra 37-146 m2.
De største leilighetene har garasjeplass.

Beboergruppe

Vi har en lukket gruppe på facebook for alle som bor her.
Man legges til av de man kjøper/leier av, eller ved å ta kontakt med styret.

Styre og vaktmester

Arvid
Christiansen

Styreleder
980 39 082

Eirik
Roberg

Styremedlem
48 10 11 65

Line
Rognerud

Styremedlem
959 40 219

Asbjørn
Gilje

Varamedlem
915 84 657

Terje
Underhaug

Varamedlem
965 03 232

Petter
Flåtten

Vaktmester
976 40 042
petter@storgaten51.no

styret@storgaten51.no

INNLOGGING FOR BEBOERE

Innloggingskoden er den samme som for ytterdørene

VIBBO

Vibbo er styrets kanal for kommunikasjon med beboere. Alle seksjonseiere blir automatisk medlem her.

Fellesområder

Terrasse 3. etasje

Denne terrassen binder sammen oppgang A og B, og flere av leilighetene har private balkonger ut mot dette fellesarealet.

Bilde av fellesterrassen i 3. etasje
Terrassen i 3. etasje

Terrasse 5. etasje

Denne terrassen ligger i A-oppgangen, vendt mot sør/øst.

Bilde av rellesterrassen i 5. etasje, sett fra nord.
Terrassen i 5. etasje

Terrasse 6. etasje

Denne terrassen ligger mot nor/øst, og har inngang fra B-oppgangen

Bilde av fellesterrassen i 6. etasje
Terrassen i 6. etasje

Omgivelsene våre